თბილისის მერია წარმოადგენს თვითმმართველობის ორგანოთა სისტემას, რომელიც უზრუნველყოფს ქალაქ თბილისის თვითმმართველობის აღმასრულებელ-განმკარგულებელ საქმიანობას. ქალაქის მთავრობა შედგება მერის, მერის მოადგილეებისა და ქალაქ თბილისის საქალაქო სამსახურების ხელმძღვანელებისგან. ეს სამსახურებია: ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური, ტრანსპორტის საქალაქო სამსახური, გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური, ჯანმრთელობისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური, იურიდიული საქალაქო სამსახური, შესყიდვების საქალაქო სამსახური, უსაფრთხოების საქალაქო სამსახური, საფინანსო საქალაქო სამსახური, თბილისის მუნიციპალური ინსპექცია, კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური, ურბანული განვითარების საქალაქო სამსახური, ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური. თბილისის რაიონების გამგებლები თანამდებობრივად შედიან მთავრობის შემადგენლობაში.

გაიგეთ სიახლეები თბილისის მერიის საქმიანობის შესახებ Sputnik-საქართველოს მეშვეობით.

 

 

მასალები
პერიოდის არჩევა
კიდევ მასალა
  • ერთი კვირა
  • ერთი თვე
  • ერთი წელი
  • ყველა
ყველა ახალი ამბავი
0