საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც მიზეზთა გამო მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში ცხოვრობენ, უცხოეთში საკუთარ ქვეყანას წარმოადგენენ.  საქართველოს ხელისუფლება ცდილობს მჭიდრო ურთიერთობები ჰქონდეს უცხოეთში მყოფ ქართველებთან. მთავრობა  დიასპორების მხარდაჭერის მიზნით მრავალ პროგრამას ახორციელებს. ქვეყნებში, სადაც ბევრი ეთნიკური ქართველი ცხოვრობს, ფუნქციონირებს საკვირაო სკოლები, სადაც მშობლიური ენა, ისტორია, კულტურა და ტრადიციები ისწავლება. მსოფლიო ასპარეზზე არაერთი ქართველი მოღვაწეობს, რომლებიც მნიშვნელოვან სიტყვას ამბობენ კულტურის, მედიცინის, მეცნიერების დარგში. მსოფლიოს სხადასხვა ქვეყნებში მცხოვრები ქართველი ემიგრანტეის შესახებ ახალ ამბებს გაეცანით „Sputnik საქართველოს“ ვებ-გვერდზე.


მასალები
პერიოდის არჩევა
კიდევ 20 მასალა
  • ერთი კვირა
  • ერთი თვე
  • ერთი წელი
  • ყველა
ყველა ახალი ამბავი
0