საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო – საქართველოს მთავრობის სტრუქტურაში შემავალი უწყება, რომელიც მოწოდებულია საზოგადოების მონაწილეობით ჩამოაყალიბოს თანამედროვე და ინოვაციური საგანმანათლებლო და სამეცნიერო, კულტურული და სპორტული გარემო. ეს გარემო ეფუძნება არჩევანის თავისუფლებასა და თანამშრომლობის, სამართლიანი კონკურენციისა და თანაბარი შესაძლებლობების, სამოქალაქო ერთიანობისა და კულტურული თვითმყოფადობის პატივისცემის პრინციპებს და ხელს უწყობს ადამიანებს, შეიძინონ და განავითარონ სოციალური წარმატებისთვისა და თვითრეალიზებისთვის საჭირო ცოდნა და უნარები. უწყებას ხელმძღვანელობს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრი.

გაეცანით ახალ ამბებს განათლების სამინისტროს საქმიანობის შესახებ Sputnik–საქართველოს მეშვეობით.

მასალები
პერიოდის არჩევა
კიდევ 20 მასალა
  • ერთი კვირა
  • ერთი თვე
  • ერთი წელი
  • ყველა
ყველა ახალი ამბავი
0