საქართველოს მთავრობის სტრუქტურაში 10 სამინისტრო და სახელმწიფო მინისტრის ერთი აპარატი შედის.  „მცირე მთავრობის" კონცეფცია აღმასრულებელი ხელისუფლების მუშაობის ოპტიმიზაციასა და ხარჯების დაზოგვისკენ არის მიმართული. საქართველოს მთავრობის მეთაური მამუკა ბახტაძეა.
 მთავრობა აღმასრულებელ ხელისუფლებას ახორციელებს სამინისტროების, სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულებების, სპეციალური დანიშნულების სახელმწიფო დაწესებულებების მეშვეობით. საქართველოს მთავრობის პრიორიტეტებია ქართველი ხალხის ისტორიული არჩევანის ბოლომდე მიყვანა და საქართველოს ევროატლანტიკურ სივრცეში სრულფასოვანი ინტეგრაცია, სხვადასხვა მიმართულებებით ინოვაციური და ფუნდამენტური რეფორმების გატარება, განათლების სფეროში ფუნდამენტური რეფორმის განხორციელება, სოციალურ–ეკონომიკური პროექტების ხელშეწყობა, ინვესტიციების მოზიდვა, სწორი საგარეო პოლიტიკის გატარება. საქართველოს თავრობის მიერ მიმდინარე და დაგეგმილი სიახლეების შესახებ ახალ ამბებს გაეცანით „Sputnik საქართველოს“ ვებ-გვერდზე.

მასალები
პერიოდის არჩევა
კიდევ 20 მასალა
  • ერთი კვირა
  • ერთი თვე
  • ერთი წელი
  • ყველა
ყველა ახალი ამბავი
0