საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო - შსს - წარმოადგენს ქვეყნის სამართალდამცავ უწყებას. სამინისტროს უმთავრესი მიზანია სამართალდარღვევათა რიცხვის შემცირება, მოქალაქეთა მშვიდ და უსაფრთხო გარემოში ცხოვრების უზრუნველყოფა, მათი უფლებების დემოკრატიული და სამართლებრივი სახელმწიფოს სტანდარტების შესაბამისად დაცვა, ამ მიზნის მისაღწევად სამინისტროს ამონებია დანაშაულის პრევენცია, ეფექტიანი რეაგირება, ხარისხიანი მომსახურების გაწევა და საზოგადოებასთან მჭიდრო, ნდობაზე დაფუძნებული ურთიერთობების ჩამოყალიბება. სამინისტროს საქმიანობა ემყარება კანონიერების, ჰუმანურობის, სამართლიანობის, საჯაროობის, გამჭვირვალობის, პიროვნების პატივისა და ღირსების დაცვის პრინციპებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს აქვს სტრუქტურული ქვედანაყოფები₾ ადმინისტრაცია, გენერალური ინსპექცია, ეკონომიკური დეპარტამენტი, ლოჯისტიკის დეპარტამენტი, საინფორმაციო-ანალიტიკური დეპარტამენტი, საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი, დროებითი მოთავსების უზრუნველყოფის დეპარტამენტი, განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტი და სხვა. საჯარო სამართლის იურიდიული პირებია შსს აკადემია, დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი, მომსახურების სააგენტო, ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური; სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულებებია საქართველოს სასაზღვრო პოლიცია და საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური.

გაიგეთ სიახლეები შსს-ს საქმიანობის შესახებ Sputnik-საქართველოს მეშვეობით.

 

 

 

მასალები
პერიოდის არჩევა
კიდევ 20 მასალა
  • ერთი კვირა
  • ერთი თვე
  • ერთი წელი
  • ყველა
ყველა ახალი ამბავი
0