კორუფცია დემოკრატიას ასუსტებს, რაც წარმოშობს მანკიერ წრეს, რომელშიც კორუფცია არყევს დემოკრატიულ ინსტიტუტებს, სუსტ დემოკრატიულ ინსტიტუტებს კი, თავის მხრივ, კორუფციაზე კონტროლის ნაკლები შესაძლებლობები აქვთ. კორუფციის თვალსაზრისით მთავარ პრობლემას წარმადგენს   ნეპოტიზმი, ბიუჯეტის არამიზნობრივი, პირადი მიზნებისთვის ხარჯვა და მექრთამეობა. საქართველომ კორუფციის აღქმის ინდექსში, რომელსაც ყოველწლიურად არასამთავრობო ორგანიზაცია „საერთაშორისო გამჭვირვალობა" (Transparency International) ადგენს, პოზიციები გაიუმჯობესა და მსოფლიოს 180 ქვეყანას შორის 41-ე ადგილზე განთავსდა. საქართველოს მთავრობის ერთ–ერთი პრიორიტეტი კორუფციის წინააღმდეგ  ბრძოლაა. რა ვითარებაა ქვეყანაში კორუფციის კუთხით, ამასთან დაკავშირებით ახალ ამბებს გაეცანით „Sputnik საქართველოს“  ვებგვერდზე.  

მასალები
პერიოდის არჩევა
კიდევ 20 მასალა
  • ერთი კვირა
  • ერთი თვე
  • ერთი წელი
  • ყველა
ყველა ახალი ამბავი
0