საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო - საქართველოს სამინისტრო, რომლის ხელმძღვანელი, მინისტრი, საქართველოს მთავრობის წევრია. სამინისტრო პასუხისმგებელია ჯანმრთელობის სისტემის რეგულირებაზე, შრომის საკითხებზე და სოციალური უზრუნველყოფის სისტემის გამართულ მუშაობაზე საქართველოში. ანგარიშვალდებულია მთავრობის წინაშე და ასრულებს მთავრობის ან პრემიერ-მინისტრის მიერ კანონის საფუძველზე დაკისრებულ ამოცანებს. უწყების მინისტრს ნიშნავს ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი. სამინისტრო შედგება დეპარტამენტებისგან. სამინისტროს ფუნქციაა მოსახლეობის ხარისხიანი სამედიცინო მომსახურებისა და ჯანდაცვის უზრუნველყოფა, ქვეყანაში სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის დარეგულირება, სახელმწიფო პენსიის მართვა, სოციალური დაცვა, ბავშვთა უფლებების დაცვა. სამინისტროს აქვს უფლება, დაარეგულიროს ყოველი სამედიცინო საქმიანობა მთელი ქვეყნის მასშტაბით, მათი ხელმძღვანელობის მხრიდან.

გაიგეთ სიახლეები ჯანდაცვის სამინისტროს საქმიანობის შესახებ Sputnik-საქართველოს მეშვეობით.

 

 

მასალები
პერიოდის არჩევა
კიდევ 20 მასალა
  • ერთი კვირა
  • ერთი თვე
  • ერთი წელი
  • ყველა
ყველა ახალი ამბავი
0