ბიზნეს–გარემო წარმოადგნეს სოცილურ, ტექნოლოგიურ, ეკონომიკურ და პოლიტიკურ გარემოს, რომელიც  განსაზღვარავს  ქვეყანაში ბიზნესის განვითარების შესაძლებლობებს. ბოლო  წლების განმავლობაში  საქართველოში ბიზნეს–გარემო მნიშვნელოვნად  გაუმჯობესდა და ბიზნესის კეთება ქვეყანაში  შედარებით გამარტივებულია.

ბიზნესის წარმოების სიმარტივის მსოფლიო რეიტინგში Doing Business-2019 საქართველოს მეექვსე ადგილი უკავია.  მცირე ბიზნესის განვითარების მხარდაჭერა და საგადასახადო შეღავათების დახმარებით ბიზნესისთვის ფინანსურ რესურსებთან წვდომის უზრუნველყოფა  საქართველოს ახალი მთავრობის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანაა. ქართული ბიზნესის, ქვეყანაში გამართული ფორუმებისა და საინვესტიციო  გარემოს შესახებ ახალ ამბებს გაეცანით „Sputnik საქართველოს“  ვებგვერდზე.  


მასალები
პერიოდის არჩევა
კიდევ 20 მასალა
  • ერთი კვირა
  • ერთი თვე
  • ერთი წელი
  • ყველა
ყველა ახალი ამბავი
0