01:33 21 მაისი 2018
პირდაპირი ეთერი
თემები
სიუჟეტები

საქართველოს თავდაცვა

საქართველოს თავდაცვისუნარიანობა, პროექტები, ინიციატივები, სამშვიდობო მისიები, სამხედრო სწავლებები, პარტნიორ-ქვეყნებთან თანამშრომლობა და სხვა მნიშვნელოვანი საკითხები.