22:48 17 იანვარი 2021
პირდაპირი ეთერი
  • EUR4.0033
  • 100 RUB4.4956
  • USD3.2987
სასარგებლო რჩევები
მოკლე ბმულის მიღება
218620

დღეს მსოფლიოში სულ უფრო მეტი ადამიანი გადაადგილდება ქვეყნიდან ქვეყანაში უკეთესი სამუშაოს მოსაძებნად. სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, განვითარებადი ქვეყნების მოსახლეობის მთავარ გამოსავლად შრომითი მიგრაცია რჩება. ასეთი ქვეყნების რიგებშია საქართველოც.

საქართველოდან ემიგრაციაში ყველაზე ხშირად ევროკავშირის ქვეყნებში მიდიან, რადგანაც მიგრაციის ერთ-ერთ მამოძრავებელ ძალად მიჩნეულია უფრო მაღალი ანაზღაურების მიღების სურვილი, უკეთესი სამუშაო გარემო, ადამიანების უფლებების დაცვის მეტი გარანტია.

დღევანდელ სტატიაში შევეცდებით მოკლედ აგიხსნათ, როგორია ევროკავშირის ერთ-ერთი ქვეყნის – ჰოლანდიის დასაქმების პოლიტიკა და როგორ უნდა მოახერხოთ, რომ ლეგალური გზებით იპოვოთ იქ თქვენთვის სასურველი და შესაფერისი სამუშაო.

ნიდერლანდების ეკონომიკური მდგომარეობა 2009 წლიდან მოყოლებული საგრძნობლად გაუმჯობესდა, ამან კი გავლენა იქონია შრომის ბაზარზეც. გაიზარდა დასაქმების მაჩვენებელი საჯარო და ბიზნეს-სექტორებში, მომსახურების სფეროში, ასევე დისტრიბუციაში.

ჰოლანდიის მთავრობისთვის სულ უფრო მნიშვნელოვანი ხდება შრომითი იმიგრაციის პოლიტიკა, თუმცა აქცენტი ძირითადად მაღალკვალიფიციურ მიგრანტებზე კეთდება. ეს ძირითადად იმითაა განპირობებული, რომ სამუშაო ადგილები სწორედ მაღალკვალიფიციურ სექტორებში იქმნება და უმაღლესი განათლების სპეციალისტებს მოითხოვს.

მოთხოვნა მიგრანტ მუშახელზე ჰოლანდიაში

ნიდერლანდების შრომის ბაზარზე ძირითადად ე.წ. ცოდნის მუშაკებს (knowledge worker) მოითხოვენ. ესენი არიან მაღალი დონის პროფესიონალები, რომლებიც ქვეყნის განვითარების წყაროდ განიხილებიან.

ჰოლანდიაში მაღალ დონეზეა განვითარებული შრომის ბაზრის ანალიზისა და მონიტორინგის სისტემა. აღნიშნულ წყაროებზე დაყრდნობით პროფესიული განათლების განვითარების ევროპული ცენტრი აკეთებს ერთიან ანალიზს, თუ სად არის მოთხოვნა  ჰოლანდიის შრომის ბაზარზე.

მოთხოვნადი პროფესიებიდან უმრავლესობისთვის უმაღლესი განათლება არის საჭირო, თუმცა არის გამონაკლისებიც, სადაც იღებენ პროფესიული განათლების მქონე კადრებსაც.

ჰოლანდიაში, შრომითი დეფიციტის იდენტიფიცირების შემდეგ, პირველ რიგში ადგილობრივ უმუშევრებში ეძებენ შესაბამის კადრებს. თუ ისინი ვერ აკმაყოფილებენ მოთხოვნას, მაშინ ძიება ევროკავშირის მასშტაბით გრძელდება. მხოლოდ უკიდურეს შემთხვევაში ყურადღება გადადის მესამე ქვეყნებისკენ.

ერთადერთ გამონაკლისს ამ შემთხვევაში მაღალი კვალიფიკაციის მქონე პირები წარმოადგენენ.

იმიგრანტი მუშახელის შესვლა ჰოლანდიაში დამსაქმებლის ინიციატივით და მისი კონკრეტული საჭიროებიდან გამომდინარე ხდება.

მაღალკვალიფიციურ მიგრანტებს ჰოლანდიაში „ცოდნის მიგრანტებს“ (knowledge migrant) უწოდებენ. სწორედ მათი მიზიდვა წარმოადგენს პრიორიტეტს ქვეყნისთვის. პარალელურად მცირდება ნაკლები განათლებისა და შემოსავლის მქონე მესამე ქვეყნის მოქალაქეების მიგრაციის სტატისტიკა.

მიგრანტი მუშახელის დასაქმება ჰოლანდიაში – პრაქტიკული რჩევები

ჰოლანდიაში დასაქმების მსურველმა მესამე ქვეყნის მოქალაქეებმა უნდა გაიარონ ე.წ. შრომის ბაზრის ტესტი. ამისათვის მათი პოტენციური დამსაქმებელი განაცხადს აკეთებს იმიგრაციისა და ნატურალიზაციის სამსახურში. დასაქმებულთა დაზღვევის ორგანიზაცია კი მოიძიებს, არსებობს თუ არა შესაბამისი კანდიდატი ჰოლანდიაში ან ევროკავშირში, ევროპის ეკონომიკური ზონის ფარგლებში.

აქვე უნდა ვთქვათ, რომ თუ თქვენ მაღალი კვალიფიკაციის მქონე ხართ, გათავისუფლდებით შრომის ბაზრის ტესტისგან და არ დაგჭირდებათ შრომის ნებართვა. ამ შემთხვევაში ჰოლანდიაში დასაქმებისათვის საკმარისია მხოლოდ ბინადრობის ნებართვის მიღება.

გაითვალისწინეთ, მაღალი კვალიფიკაციის მქონე მიგრანტად ითვლება პირი, რომელსაც მიღებული აქვს უმაღლესი განათლება (მინიმუმ მაგისტრის ხარისხი) საერთაშორისოდ აღიარებულ უნივერსიტეტში (უნივერსიტეტების მსოფლიო რეიტინგის პირველი 150 უნივერსიტეტი).

განაცხადების შეფასება ქულების მიხედვით ხდება, რომელშიც განსაკუთრებული მნიშვნელობისაა დამსაქმებლისგან უკვე მიღებული კონტრაქტი და ხელფასის რაოდენობა. სწორედ ამ კრიტერიუმის გამო დაბალკვალიფიციური მიგრანტები ნაკლებად ხვდებიან ჰოლანდიურ შრომის ბაზარზე.

 

მთავარი თემები