19:09 28 ივლისი 2021
პირდაპირი ეთერი
  • EUR3.6409
  • 100 RUB4.1895
  • USD3.0892
სიახლეები თემაზე საქართველოს ეროვნული ბანკი

საქართველოს ეროვნული ბანკი წარმოადგენს საქართველოს ცენტრალურ ბანკს და მისი სტატუსი განსაზღვრულია ქვეყნის კონსტიტუციით. ეროვნული ბანკის საქმიანობის უმთავრესი მიზანია ფასების სტაბილურობის უზრუნველყოფა. პირველი ცენტრალური ბანკი საქართველოში 1919 წელს შეიქმნა. ის დღევანდელი სახით, როგორც დამოუკიდებელი საქართველოს ბანკი, 1991 წლიდან არსებობს. საქართველოს ეროვნული ბანკი დამოუკიდებელია თავის საქმიანობაში, საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებს უფლება არა აქვთ, მის საქმიანობაში ჩაერიონ. ეროვნული ბანკის უფლება-მოვალეობები, საქმიანობის წესი და დამოუკიდებლობის გარანტია განისაზღვრება საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ საქართველოს ორგანული კანონით. საქართველოს ეროვნული ბანკი მონეტარულ პოლიტიკას ახორციელებს საქართველოს პარლამენტის მიერ განსაზღვრული ფულად-საკრედიტო და სავალუტო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებების შესაბამისად. იგი ფლობს, მართავს და განკარგავს ქვეყნის ოფიციალურ საერთაშორისო რეზერვებს. ეროვნული ბანკი ზედამხედველობას უწევს საფინანსო სექტორს. ბანკი პასუხისმგებელია, საერთაშორისო სტანდარტებისა და მეთოდოლოგიების შესაბამისად აწარმოოს და გაავრცელოს ქვეყნის საფინანსო და საგარეო სექტორის სტატისტიკა, უზრუნველყოს ქვეყანაში საგადახდო სისტემების ეფექტიანი და გამართული ფუნქციონირება და სხვა. ის უფლებამოსილია საბანკო მომსახურება გაუწიოს სხვა ქვეყნების მთავრობებს, ცენტრალურ ბანკებსა და ფულად-საკრედიტო ორგანოებს, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციებს.

გაეცანით სიახლეებს საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ Sputnik-საქართველოს მეშვეობით.

 

1 შედეგები
  • ახალი
  • პოპულარული