თელასი - საქართველოში ერთ-ერთი უმსხვილესი ქსელური კომპანია, რომელიც ელექტროენერგიის განაწილებასა და გასაღებას ახორციელებს. თელასის საქმიანობის ძირითადი სახეობებია: ელექტროენერგიის შესყიდვა და გაყიდვა, ელექტრული ქსელების მომსახურება და ექსპლუატაცია, ელექტროენერგიის სატრანზიტო მომსახურება, აბონენტთა ტექნიკური მომსახურება, თბილისში ელექტრომომარაგების, წყალმომარაგებისა და დასუფთავების ერთიანი ინტეგრირებული და კოორდინირებული სისტემის ადმინისტრირება. სააქციო საზოგადოება თელასი ემსახურება საქართველოს დედაქალაქს, 606,2 ათასზე მეტ აბონენტს. მომხმარებელთა მომსახურება და ელექტრული ქსელების ექსპლუატაცია ხორციელდება ათ ბიზნეს ცენტრში, რომლებიც განთავსებულია ქალაქის ყველა ადმინისტრაციულ რაიონში. დედაქალაქ თბილისის ელექტრული ქსელის საერთო სიგრძეა 5338,3 კილომეტრი. ქვესადგურების რაოდენობა შეადგენს 40-ს. სატრანსფორმატორო ქვესადგურების - 1986-ს.

გაიგეთ უახლესი ინფორმაციები კომპანია თელასის შესახებ Sputnik-საქართველოს მეშვეობით.

 

 

მასალები
პერიოდის არჩევა
კიდევ 20 მასალა
  • ერთი კვირა
  • ერთი თვე
  • ერთი წელი
  • ყველა
ყველა ახალი ამბავი
0