რის გამო დაჯარიმდებით საქართველოში

გამოწერა

არ მოწიოთ! არ დაანაგვიანოთ! გაზონებზე არ იაროთ! — გამოთქმა, რომელიც მსოფლიოს ნებისმიერ ადგილზე შესაბამის ენაზე შეიძლება მოისმინოთ. თითოეული ქვეყანა თავისებურად არეგულირებს ადმინისტრაციულ კანონდარღვევებს. Sputnik-ის ინფოგრაფიკის საშუალებით გაიგებთ, თუ რა ელოდება კანონდამრღვევს საქართველოში.

აკრძალვების კუთხით გამონაკლისს არც საქართველო წარმოადგენს. საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ბევრი მუხლია, რომელიც საზოგადოებრივ ადგილებში ადამიანების ქცევას არეგულირებს. ამასთან, კანონდამრღვევი შეიძლება როგორც მცირე ჯარიმით (5 ლარი), ისე 15 დღე-ღამის ვადით პატიმრობით ან საგრძნობი ფულადი ჯარიმის დაწესებით დაისაჯოს. ყოველივე დარღვევის მასშტაბსა და ზარალის ოდენობაზეა დამოკიდებული.

ყველა ახალი ამბავი
0