წყლის რესურსი ქვეყნის სამსახურში

წყლის რესურსი ქვეყნის სამსახურში
გამოწერა
პროექტი, რომელიც ქართველმა მეცნიერებმა შეიმუშავეს მაღალხარისხოვანი სასმელი წყლის ჩამომსხმელ-დამფასოებელი საწარმოების შექმნას, მოსახლეობის დასაქმებას, პარტნიორ-ინვესტორის დახმარებით საერთაშორისო ბაზარზე მზა პროდუქციის გატანასა და ქვეყნის ბიუჯეტის მკვეთრ ამაღლებას ისახავს მიზნად.

,,წყლი ინდუსტრიის ამუშავების შემთხვევაში წლიური კომერციული მოგება 12 იარდი  დოლარის ექვივალენტი იქნება, ამ თანხის მეოთხედი  კი ქვეყნის ბიუჯეტში ჩაირიცხება",- ნუცხადა ჟურნალისტ ლალი ნოზაძეს სააქციო საზოგადოება ,,ქართული წყლის ინდუსტრიის" დირექტორთა საბჭოს წევრმა, მწერალმა და პუბლიცისტმა ვაჟა გავაშელმა.

წყლის რესურსი ქვეყნის სამსახურში

ყველა ახალი ამბავი
0