,,დღეს ზონდერი პოლიცია არ გვყავს და ადამიანთა უფლებებს ვიცავთ“

,,დღეს ზონდერი პოლიცია არ გვყავს და ადამიანთა უფლებებს ვიცავთ“
,,ადამიანის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი უფლებაა, იყოს დაცული და ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობა ჰქონდეს. ჩვენი მოქალაქეების მხარდაჭერას მომავალშიც გავაგრძელებთ ", -აცხადებს ,,ადამიანის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი უფლებაა, იყოს დაცული და ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობა ჰქონდეს. ჩვენი მოქალაქეების მხარდაჭერას მომავალშიც გავაგრძელებთ ", -აცხადებს ეკა ბესელია, რომელიც ზუგდიდის მოსახლეობას შეხვდა. რეპორტაჟი ჟურნალისტმა სოფიო კაკაჩიამ მოამზადა., რომელიც ზუგდიდის მოსახლეობას შეხვდა. რეპორტაჟი ჟურნალისტმა სოფიო კაკაჩიამ მოამზადა.

,,ადამიანის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი უფლებაა, იყოს დაცული და  ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობა ჰქონდეს. ჩვენი მოქალაქეების მხარდაჭერას მომავალშიც გავაგრძელებთ ", -აცხადებს ,,ადამიანის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი უფლებაა, იყოს დაცული და  ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობა ჰქონდეს. ჩვენი მოქალაქეების მხარდაჭერას მომავალშიც გავაგრძელებთ ", -აცხადებს ეკა ბესელია, რომელიც ზუგდიდის მოსახლეობას შეხვდა. რეპორტაჟი ჟურნალისტმა სოფიო კაკაჩიამ მოამზადა., რომელიც ზუგდიდის მოსახლეობას შეხვდა. რეპორტაჟი ჟურნალისტმა სოფიო კაკაჩიამ მოამზადა.

0