,,ცხოვრება და კანონი“

,,ცხოვრება და კანონი“
,,გვინდა თუ არა, უნდა ვაღიაროთ, რომ დაგროვდა 2004- 2011 წლებში გამოტანილი უკანონო სასამართლო განაჩენები, რომლებიც კანონიერ ძალაშია შესული“,- ამბობს სამართლის დოქტორი, პროფესორი გია მეფარიშვილი ტატო ლასხიშვილის გადაცემაში ,,ცხოვრება და კანონი“.

,,გვინდა თუ არა, უნდა ვაღიაროთ, რომ დაგროვდა 2004- 2011 წლებში გამოტანილი უკანონო სასამართლო განაჩენები, რომლებიც კანონიერ ძალაშია შესული“,- ამბობს სამართლის დოქტორი, პროფესორი გია მეფარიშვილი ტატო ლასხიშვილის გადაცემაში ,,ცხოვრება და კანონი“.

0