მცირე მეწარმეობის განვითარებისთვის

მცირე მეწარმეობის განვითარებისთვის
,,აუცილებელია, სახელმწიფო ვალი ბანკმა საგადასახადო თამასუქში გადაიტანოს, რის შემდეგაც მეწარმეს საშუალება მიეცემა საკუთარი ბიზნესი წამოიწყოს“,- აცხადებს ექს-პარლამენტარი, ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი ანზორ საკანდელიძე.

,,აუცილებელია,  სახელმწიფო ვალი ბანკმა საგადასახადო თამასუქში გადაიტანოს, რის შემდეგაც მეწარმეს საშუალება მიეცემა საკუთარი ბიზნესი წამოიწყოს“,- აცხადებს ექს-პარლამენტარი, ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი ანზორ საკანდელიძე.

0